yu Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika nustato tvarką kokie asmens duomenys apie jus gali būti renkami ir kaip jie tvarkomi, kai jūs naudojatės UAB „Golita“ („Brain Gym“) teikiamomis paslaugomis ar interneto svetaine http://braingym.lt/ („Svetainė“) arba bendraujat su mumis per oficialias Brain Gym Facebook ar Instagram paskyras („Socialiniai tinklai“).

Kas tvarko jūsų asmens duomenis?
Duomenų valdytojas – Brain Gym – UAB „Golita“, juridinio asmens kodas 304721285, registruotos buveinės adresas Ulonų g. 1-113, 08240 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Kokius jūsų asmens duomenis mes renkame?
Kai jūs naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis ar naršote Svetainėje arba bendraujate su mumis tiesiogiai ar per Socialinius tinklus, mes renkame šiuos jūsų asmens duomenis:

 • informaciją, kurią jūs pateikiate mums sudarydami individualaus įgūdžių ugdymo paslaugų sutartį: jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir jūsų vaiko, kuriam bus teikiamos Brain Gym individualaus įgūdžių ugdymo paslaugos: vardą, pavardę ir gimimo datą;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate mums atsakydami į klausimyno klausimus apie jūsų vaiką, kuriam bus teikiamos Brain Gym individualaus įgūdžių ugdymo paslaugos;
 • jūsų vaiko mokymosi rezultatus;
 • informaciją susijusią su jūsų atsiskaitymais su Brain Gym;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate mums bendraudami su mumis tiesiogiai ar per Socialinius tinklus;
 • informaciją apie jūsų kompiuterį ir apie jūsų apsilankymus bei naudojimąsi mūsų Svetaine, įskaitant jūsų IP adresą, prisijungimo prie Svetainės laiką ir datą;
 • informaciją, kurią mums suteikia tretieji asmenys apie jus ar kitą informaciją dėl kurios jūs esate suteikę leidimą tretiesiems asmenims dalintis ja su mumis;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš jūsų prašoma sutikimo.

Jūs esate atsakingas, kad jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas šios privatumo politikos pažeidimu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Kokiu teisiniu pagrindu mes tvarkome jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenys atitinkamais atvejais yra tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

 • jūsų pačiu mums duotu sutikimu tvarkyti asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais nurodytais šioje privatumo politikoje;
 • tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant suteikti jums Brain Gym paslaugas;
 • tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Brain Gym arba trečiųjų asmenų interesų.

 

Kokiais tikslais mes tvarkome jūsų asmens duomenis?
Mūsų tvarkomi jūsų asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Mes naudojame jūsų asmens duomenis:

 • sutarties vykdymo tikslais;
 • lojalumo programos vykdymui;
 • komunikavimui su jumis;
 • statistiniais tikslais;
 • paslaugų kokybės gerinimui;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. mūsų naujienų ir kitos su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos, kuri, mūsų nuomone, yra jums reikalinga, siuntimui elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami mums elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų).

Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes surinkome iš jūsų pagal šią privatumo politiką, saugome ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei 2 metus po paslaugų jums suteikimo. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Kam mes atskleidžiame jūsų asmens duomenis?
Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis mūsų darbuotojams, partneriams ir kitiems asmenims, jei pagrįstai reikia tiems tikslams pasiekti, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis:

 • jei mes turime tai atlikti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims).

Mes neteikiame jūsų asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kurie yra numatyti šioje privatumo politikoje.

Asmens duomenų apsauga
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Brain Gym darbuotojai ir partneriai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti tretiesiems asmenims ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie Brain Gym klientus bei bendravimą su jais tiesiogiai ar per Socialinius tinklus.

Slapukai
Slapukas (angl. „cookie“) – tai nedidelės apimties duomenų rinkinys, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės ir išsaugomas lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Naudodami slapukus mes galime gauti informaciją apie jūsų naršymą mūsų Svetainėje, kuri padeda mums pateikti aktualią informaciją bei tobulinti savo Svetainę bei jos turinį. Slapukai ir juose talpinami duomenys nebus naudojami kitais tikslais ir nebus perduodami tretiesiems asmenims.

Jeigu nesutinkate, kad į jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo Svetainėje spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Be to, galite neleisti „Google“ slapukams rinkti duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), taip pat ir „Google“ naudoti šiuos duomenis atsisiunčiant naršyklės papildinį pasinaudojant šia nuoroda: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt Išsamesnė informacija apie slapukus bendrai pateikta adresu www.allaboutcookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad Brain Gym Socialiniams tinklams yra taikoma atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika. Dėl to, naudodamiesi Socialiniais tinklais, prašome susipažinti su atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika ir jos laikytis.

Jūsų teisės
Jūs turite šias teises dėl savo asmens duomenų:

 • teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisę būti pamirštam“);
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Brain Gym arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 • teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmuo, siekiantis įgyvendinti savo teises, turi asmeniškai kreiptis į Brain Gym adresu Vytauto g. 32-5, 08122 Vilnius, Lietuvos Respublika arba elektroninio pašto adresu brain@braingym.lt su prašymu dėl teisių įgyvendinimo bei tuo pačiu patvirtinti savo tapatybę pateikiant galiojančio asmens dokumento kopiją arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti jus, patvirtinusį savo asmens tapatybę.

Brain Gym įgyvendindama jūsų teises, pageidaujamą informaciją jums teikia neatlygintinai. Tačiau paaiškėjus, kad jūsų prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, visų pirma dėl jo pasikartojančio turinio, Brain Gym turi teisę:

 • pareikalauti sumokėti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba
 • atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

 

Kaip su mumis susisiekti?
Kilus bet kokiems klausimams susijusiems su jūsų asmens duomenimis, jūs galite susisiekti su mumis elektroninio pašto adresu brain@braingym.lt arba adresu Vytauto g. 32-5, 08122 Vilnius, Lietuvos Respublika arba telefono Nr. +370 614 27246.

Baigiamosios nuostatos
Mes galime bet kada pakeisti šią privatumo politiką be atskiro pranešimo. Jei bus padaryti esminiai privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama mūsų Svetainėje ir (ar) pranešama jums asmeniškai jūsų nurodytų elektroninio pašto adresu. Nepaisant to, jums reikėtų kartais patikrinti mūsų naudojamą privatumo politiką ir įsitikinti, kad aktuali jos redakcija jus tenkina.

Ši privatumo politika įsigaliojo 2018-06-18.